Revideret oversigt over medlemmer af Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret pr. 1. januar 2009

12. februar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 122.50
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
12. februar 2009
 

Vedr.: Revideret oversigt over medlemmer af Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret pr. 1. januar 2009

 

Vedlagt fremsendes revideret oversigt over medlemmer af Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret pr. 1. januar 2009. Medlemmerne er beskikket for perioden frem til den 30. juni 2009. 

Kontorchef Karsten Thystrup, KL er fra denne dato beskikket som medlem og Lene Møller, KL er beskikket som stedfortræder.

Med venlig hilsen

 

Jørgen Holst / Helle Basse