Maksimal timeløn ved ansættelse med løntilskud

17. februar 2009
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1567.20
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
17. februar 2009
 

Vedr.: Maksimal timeløn ved ansættelse med løntilskud

Den maksimale timelønssats til personer i løntilskudsjob hos offentlige arbejdsgivere reguleres i takt med lønudviklingen i den offentlige sektor. Det kan oplyses, at timelønssatsen pr. 1. april 2009 stiger fra 110,17 kr. til 111,35 kr.. Timelønssatsen reguleres næste gang pr. 1. oktober 2009.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen