DISCO-08

20. februar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1710.24
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
20. februar 2009
 

Vedr.: DISCO-08

Danmarks Statistik (DS) har med fremadrettet sigte påbegyndt på en revision af funktionsnomenklaturen ISCO-88, som anvendes til beskrivelse af jobfunktioner i en statistisk sammenhæng. DS forventer, at den reviderede nomenklatur skal anvendes i lønanvisningssystemerne fra den 1. januar 2010.

DS afholdt d. 29. januar 2009 et 1. orienterende møde om revisionsarbejdet, bl.a. med deltagelse af KTO, hvor DS kort gennemgik ISCO-08 og fremlagde, hvorledes de forestillede sig, at det kommende arbejde skal forløbe. Et element i dette arbejde er at få udarbejdet en oversættelse til dansk af den engelsksprogede udgave.

KTO skal derfor anmode om medlemsorganisationernes evt. bemærkninger til den simple oversættelse (vedlagt som sagnr. 1710.10) med henblik på at sikre at de engelske termer indenfor organisationernes respektive områder, er oversat korrekt.

Høringsrunden omhandler således ikke i udgangspunktet funktionernes placering i nomenklaturen jf. vedlagte notat med bilag (sag nr. 1710.25), men udelukkende oversættelsen. I notatet beskrives mere detaljeret det eksisterende DISCO-system, samt revisionen af dette.

KTO vil opsamle høringssvarene fra medlemsorganisationerne m.h.p. en samlet tilbagemelding til DS. Deadline for indsendelse af evt. bemærkninger til oversættelsen er senest den 27. februar 2009. Bemærkningerne bedes mailet til Vibeke Pedersen, KTO's sekretariat (vp@kto.dk).

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen