Fraværsstatistik 2007

24. februar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 274.80
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
24. februar 2009
 

Vedr.: Fraværsstatistik 2007

Danmarks Statistik (DS) har d.d. offentliggjort deres fraværsstatistik 2007, jf. vedlagte (sagnr. 274.79).

De ansatte i den kommunale sektor har som ved tidligere opgørelser det største sygefravær (i gennemsnit 13,3 sygedage), mens de statsligt ansatte havde et gennemsnitligt sygefravær på 8,6 dage og de privat ansatte et gennemsnitligt sygefravær på 9,0 dage. Det bemærkes dog, at kvinder generelt har et højere sygefravær end mænd, og at kønsfordelingen i sektorerne dermed er en del af forklaringen på det højere sygefravær.

DS anfører afslutningsvis, at sammenligninger over år, især for den kommunale sektor, samt sammenligninger mellem sektorerne, skal tages med forbehold, idet fraværsstatistikken er ny og under opbygning.

KTO orienterede i skrivelse af d. 15. januar 2009 om offentliggørelsen af fraværsstatistikken 2007 fra Det Fælleskommunale Løndatakontor.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen