Nyt MED-uddannelsesmodul for Hovedudvalg

24. februar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1599.8
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
24. februar 2009
 

Vedr.: Nyt MED-uddannelsesmodul for Hovedudvalg

I forlængelse af KTO's medlemsudsendelse 14. januar 2009 vedr. uddannelse af ledelses- og medarbejderrepræsentanter i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet kan det oplyses, at Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) har udviklet et nyt MED-uddannelsesmodul for Hovedudvalg. Uddannelsesmodulet vil blive udbudt fra april 2009.

Formålet med MED-uddannelsesmodulet for Hovedudvalg er at styrke den fælles platform for samarbejdet, herunder at:

  • understøtte et samarbejde i Hovedudvalget baseret på ligeværdighed og tillid
  • understøtte Hovedudvalgets samarbejde om kommunens strategiske udfordringer
  • skabe ejerskab og fælles ansvar hos Hovedudvalgets medlemmer i forhold til kommunens vision, værdier, mål, beslutninger og strategi
  • sikre forventningsafstemning og klare roller
  • sikre forankring af arbejdsmiljøarbejdet
  • medvirke til at udvikle nye samarbejdsformer og synergi i samarbejdet.

Uddannelsesmodulet er en overbygning på MED-grunduddannelsen. Det omfatter følgende tre delmoduler, som kan rekvireres samlet eller som særskilte forløb:

  • Hovedudvalgets roller og opgaver i forhold til kommunens udfordringer, strategi og økonomiske rammer.
  • Hovedudvalgets roller og opgaver i forhold til kommunens organisation og beslutningsprocesser.
  • Hovedudvalgets roller og opgaver i samspil med det øvrige MED-system og den kommunale omverden.

Uddannelsesforløbene skræddersyes til hver enkelt kommune og tilpasses lokale forhold.

Uddannelsen beskrives nærmere i vedhæftede bilag.

Struer Kommune har deltaget som pilotkommune i udviklingen af uddannelsesmodulet og Struer Kommunes Hovedudvalg deltog i december 2008 i et pilotmodul. Hovedudvalgets tilbagemeldinger på pilotmodulet var meget positive. Bl.a. gav mange deltagere udtryk for, at uddannelsesmodulet havde givet dem øget overblik, indsigt og forståelse og ikke mindst væsentligt: en struktur på opgaverne. Tiden til fælles fordybelse og dialog blev ligeledes fremhævet. "A- og B-side blev for en stund ophævet…" som en af deltagerne sagde og flere gav udtryk for, at der nu er skabt en fælles platform for arbejdet i hovedudvalget.

Henvendelse om uddannelsen kan ske til PUF's direktør Ulla Bertelsen på tlf. 29 16 20 90 eller e-mail ub@puf.dk. Yderligere oplysninger om PUF og MED-uddannelsen kan findes på www.puf.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Eva Agerlin