Invitation til forhandlingskonference 4. juni 2009 - på vej mod OK-11

23. marts 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1823.3
HKB/JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
23. marts 2009
 

Vedr.: Invitation til forhandlingskonference 4. juni 2009 - på vej mod OK-11

Som led i den fremadrettede proces hen imod OK-11 har KTO's forhandlingsudvalg besluttet at afholde en forhandlingskonference, hvor fokus først og fremmest vil være rettet mod udformningen af forhandlings- model for OK-11.

Konferencen afholdes

torsdag den 4. juni 2009 kl. 9.00 - ca. 16.00

hos Bojesen på Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

På konferencen forventes der at være oplæg fra de kommunale og regionale arbejdsgivere om henholdsvis kommunernes og regionernes rolle i fremtidens forhandlinger. Endvidere forventes der at være oplæg fra forhandlingsudvalgets medlemmer og drøftelser blandt deltagerne samt et oplæg om overenskomstfornyels- en 2010 på det private arbejdsmarked. Et program for konferencen forventes fremsendt primo april 2009.

Alle KTO's medlemsorganisationer inviteres hermed til at deltage i konferencen. Organisationerne kan deltage med et antal op til det dobbelte af det antal, som sidder i KTO's repræsentantskab. En oversigt over det mulige deltagerantal vedlægges. Dertil kommer medlemmer af KTO's bestyrelses sekretariatsudvalg.

Tilmelding til konferencen kan ske ved at udfylde og fremsende vedlagte tilmeldingskupon til KTO's sekretariat, att.: Jette Balle eller via e-mail: jb@kto.dk senest onsdag den 29. april 2009.

Prisen for at deltage i konferencen pr. deltager er 950 kr. Faktura vil blive fremsendt umiddelbart efter tilmelding. Afbud efter den 20. maj 2009 må påregne at skulle betale deltagergebyr, selvom der ikke deltages på konferencen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse