Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænset formål - RLTN

7. april 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1595.17
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
7. april 2009
 

Vedr.: Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål - RLTN

Vedlagt fremsendes i underskreven stand "Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål" på RLTN's område. 

Der er alene foretaget en teknisk tilpasning af aftalen, som konsekvens af KTO-forligets punkt 9.2, om at RLTN er et selvstændigt forhandlingsområde.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard