Underskrevet aftale om ansættelsesbreve - RLTN

23. april 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1541.26
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
23. april 2009
 

Vedr.: Underskrevet aftale om ansættelsesbreve - RLTN

Der foreligger nu en underskrevet aftale om ansættelsesbreve på RLTN's område. Den underskrevne aftale vedlægges. 

På baggrund af en konstateret uenighed om det, der blev aftalt ved OK-05 om godtgørelsesniveauet i aftalen om ansættelsesbreve, indgik KTO både med KL og med RLTN ved OK-08 aftale om en ny godtgørelsesbestemmelse.

Uenigheden om godtgørelsesniveauet aftalt ved OK-05 blev afgjort ved voldgiftskendelse af 16. januar 2009. KTO tabte voldgiftssagen. Voldgiftskendelsen og KTO's bemærkninger hertil blev udsendt til medlemsorganisationerne den 20. januar 2009.

Den nye bestemmelse i aftalens § 5, stk. 4, indebærer, at den godtgørelse en lønmodtager kan tilkendes, hvis regionen ikke har overholdt sin oplysningspligt, svarer til den til enhver tid gældende godtgørelse efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. For tiden § 6 i lovbekendtgørelse nr. 1011 af 15. august 2007.

Bestemmelsen i aftalens § 5, stk. 4, har virkning for krav på godtgørelse, der rejses den 1. april 2008 eller senere. Fremadrettet har voldgiftskendelsen således ingen betydning.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen