Ændring af ferieaftalen

29. april 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1543.64
HEB
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
29. april 2009
 

Vedr.: Ændring af ferieaftalen

Vedlagt fremsendes til orientering for personale ansat i kommuner protokollat til ferieaftalen, som er ved at blive underskrevet af KL og KTO og som har virkning fra 1. maj 2009.

Protokollatet indebærer, at lønmodtagere, der har fået udstedt et feriekort af en kommune og dermed holder ferie med feriegodtgørelse, fremover selv skal underskrive feriekortet ved afholdelse af ferie.

Ovennævnte forventes også at komme til at gælde i ferieaftalen for personale ansat i regioner.

Det af parterne underskrevne protokollat vil blive eftersendt.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henning Bickham