Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål - KL

30. april 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1673.16
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
30. april 2009
 

Vedr.: Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål - KL

Vedlagt fremsendes i underskreven stand "Aftale om tjenestefrihed til nærmere af-grænsede formål" på KL´s område.

Der er alene foretaget en teknisk tilpasning af aftalen, som konsekvens af, at KL ved OK-08 blev et selvstændigt forhandlingsområde.

Der er tidligere udsendt en lignende aftale på RLTN's område til KTO's medlemsorganisationer.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard