Aktuelle sager nr. 3/2009

30. april 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemmer af KTO-udvalg

Sagsnr.: 110.59
/lsj
HKB/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
30. april 2009
 

Vedr.: Aktuelle sager nr. 3/2009

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 3/2009, pr. 17. april 2009

 

Med venlig hilsen

Helle Basse