Underskrevet aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne, der overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud efter lov om socialservice

11. maj 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1161.138
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
11. maj 2009
 

Vedr.: Underskrevet aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne, der overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud efter lov om socialservice

Vedlagt fremsendes i underskreven form:

  • Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne, der overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud efter lov om social service og
  • Protokollat til ovenstående aftale.

For en nærmere gennemgang af aftale og protokollat henvises til KTO's brev af 12. februar 2009.

Herudover henvises til KTO's brev af 21. april 2009, hvorved KTO udsendte skabelonen til brug for organisationernes tilpasningsforhandlinger med indarbejdelse af de ændringer der fulgte af vedlagte protokollat til aftalen.

  

Med venlig hilsen

  

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen