Kommenteret udgave af ”Rammeaftale om seniorpolitik” med hhv. KL og RLTN

13. maj 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1507.2
HH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
13. maj 2009
 

Vedr.: Kommenteret udgave af "Rammeaftale om seniorpolitik" med hhv. KL og RLTN

KTO forventer ultimo juni 2009 at udgive pjece med KTO's kommentarer til "Rammeaftale om seniorpolitik". Den kommenterede udgave dækker både det kommunale og regionale område. Der er i aftalen taget udgangspunkt i KL-KTO-aftalen, og på de få punkter, hvor RLTN-KTO aftalen adskiller sig herfra, er dette anført under KTO's kommentarer.

Pjecen indeholder foruden kommentarer til selve rammeaftalen tillige:

  • KTO's kommentarer til Protokollat om udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer, inkl. oversigt over fordelingen af trepartsmidler til kommunepuljer (KL)
  • KL og KTO's fælles vejledning om rammeaftale om seniorpolitik fra november 2008
  • KTO's kommentarer til Protokollat vedr. udmøntning af trepartsmidlerne til seniorinitiativer, inkl. bilag vedr. konvertering af seniorbonus (RLTN)

Organisationer, der ønsker at forhåndsbestille pjecen, kan anvende vedlagte bestillingskupon. Bestillingen kan faxes på 331 9707, att.: Ulla Risom Clausager, eller sendes via mail på forhaandsbestilling@kto.dk.

Forhåndsbestillingen bedes være KTO i hænde senest 4. juni 2009.

Ved bestilling senest den 4. juni 2009 koster pjecen ca. 24,00 kr. pr eksemplar + forsendelsesomkost- ninger samt et ekspeditionsgebyr på 38,00 kr.

Ved bestilling efter den 4. juni 2009 koster pjecen ca. 29,00 kr. pr eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 38,00 kr.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse                                                                                

Henrik Højrup Hansen