Ledelsesrum - udnyt og udvid dine handlemuligheder

13. maj 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 201.104
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
13. maj 2009
 

Vedr.: Ledelsesrum - udnyt og udvid dine handlemuligheder

Vedlagte hæfte "Ledelsesrum - udnyt og udvid dine handlemuligheder" handler om ledelsesrummet for institutionsledere i kommunerne generelt. 

Formålet med hæftet er blandt andet at skabe større klarhed om begrebet ledelsesrum, så det kan bruges dels i ledernes selvrefleksion, dels i fælles dialoger om udvikling af bedre ledelse.

Målgruppen er institutionslederne og deres chefer, der er en af de vigtigste medspillere, når ledelsesrummet skal afklares.

Hæftet udspringer af en række interview blandt kommunale institutionsledere og chefer - fordelt på henholdsvis ældreområdet og børne- og ungeområdet.

Hæftet, der er gratis, kan bestilles på info@lederweb.dk og downloades på www.lederweb.dk/ledelsesrum.

            

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard