Aktuelle sager nr. 4/2009

28. maj 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemmer af KTO-udvalg

Sagsnr.: 110.62
/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
28. maj 2009
 

Vedr.: Aktuelle sager nr. 4/2009

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 4/2009, pr. 15. maj 2009. 

 

Med venlig hilsen

Helle Basse