Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. kvt. 2008-2009

29. maj 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1815.18
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
28. maj 2009
 

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. kvt. 2008-2009

 

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggjorde d. 27. maj 2009 deres lønudviklingstal for perioden 1. kvt. 2008-2009, jf. bilag 1

FLD har opgjort udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte i regioner og kommuner til 5,9 %, jf. bilag 2. Det aktuelle lønudviklingstal afspejler, at den opgjorte lønudvikling stort set svarer til den udvikling, som blev aftalt ved OK-08 (ca. 5,7 %).

Danmarks Statistik (DS) offentliggjorde deres tilsvarende lønudviklingstal for den kommunale og regionale sektor d. 18. maj til 5,7 %. KTO's sekretariat orienterede samme dag medlemsorganisationerne om offentliggørelsen.

Nedenfor redegøres der for FLD's offentliggjorte løntal for perioden 1. kvartal 2008-2009.

 

Lønudviklingen i regioner og kommuner
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 1. kvartal 2008 - 2009 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) for regioner og kommuner som helhed 5,9 %. Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) var 5,7 %, jf. bilag 2. 

Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, er den gennemsnitlige årsstigningstakt i "lønnen i alt" på 6,7 % og "løn excl. genetillæg og pension" ligeledes 6,3 %. Når lønudviklingen opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, fjernes de strukturelle ændringer i regionerne og kommunerne som helhed. Det vil sige, at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen.

Som en konsekvens af, at KTO ved OK-08 indgik separate forlig med hhv. KL og RLTN vil den gennemsnitlige lønudvikling på hver af de to forhandlingsområder fremover fremgå af denne skrivelse. Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af bilag 3 og 4.

 

Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor, samt i hhv. den kommunale og den regionale sektor, 1. kvt. 2008-2009

  KL RLTN KL og RLTN i alt
  Løn ialt Løn excl. genetillæg og pension Løn ialt Løn excl. genetillæg og pension Løn ialt Løn excl. genetillæg og pension
Alle 5,8 % 5,6 % 6,0 % 5,8 % 5,9 % 5,7 %
Ident. pers. i ident. still. i samme kommune/region 6,7 % 6,3 % 6,5 % 6,4 5 % 6,7 % 6,3 %

 

 

 

Lønudviklingen i regioner og kommuner for udvalgte stillingsgrupper
Bilag 5 viser årsstigningstakterne for udvalgte stillingsgrupper på det kommunale og regionale område i 1. kvartal 2008 - 2009.  Samtlige årsstigningstakter er opgjort incl. beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. 

 Rækken af stillingsgrupper er revideret som følge af opdelingen af den kommunale og regionale sektor i to forhandlingsområder. Stillingsgrupperne er primært valgt på baggrund af ønsket om at vise de største stillingsgrupper på det kommunale område, det regionale område og den kommunale og regionale område samlet set. 

Nogle stillingsgrupper (fx Kontor og It, assistenter, grundløn 20) har separate personale/ stillingskategorinumre for ansatte på det kommunale og det regionale område. Lønudviklingen for disse grupper vil fremgå af kolonnerne for hhv. KL og RLTN-området, men ikke af KL og RLTN i alt. 

For oplysninger vedrørende øvrige stillingsgrupper henvises til FLD's hjemmeside "www.fldnet.dk/statistik/lpx".

Reststigningen
Forskellen mellem aftaleresultatet og lønudviklingen kaldes også reststigningen. Årsstigningstakten i KTO's aftaleresultatet for hele den kommunale og regionale sektor ved OK-08 kan for perioden 1. kvartal 2008 - 2009 beregnes til ca. 5,7 %. Tages der imidlertid højde for bl.a. resultaterne af den efterfølgende konflikt og udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 kan årsstigningstakten i aftaleresultatet beregnes til 5,6 %.  Sammenholdes det med det af FLD offentliggjorte løntal på 5,9 % kan reststigningen beregnes til at være positiv (0,3 %).

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen