Bilag 1-4 til den regionale rammeaftale om seniorpolitik

9. juni 2009

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1550.20
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
9. juni 2009
 

Vedr.: Bilag 1-4 til den regionale rammeaftale om seniorpolitik

Vedlagt fremsendes bilag til den regionale rammeaftale om seniorpolitik. Det drejer sig om følgende bilag:

  • Bilag 1: Tabel over værdien af pensionsforbedringer for tjenestemænd i forbindelse med seniorpolitiske ordninger.
  • Bilag 2: Tabel over udgift til at aftale om ikke at foretage førtidsfradrag mv.
  • Bilag 3: Protokollat vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne til seniorinitiativer.
  • Bilag 4: Eksempler på beregning af de økonomiske muligheder ved generationsskifteaftaler. 

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen