Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2009

16. juni 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1763.6
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
16. juni 2009
 

Vedr.: Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2009

 

Udmøntning fra reguleringsordningen
Danmarks Statistik offentliggjorde d.d. lønudviklingstallet for den private sektor 1. kvartal 2008 - 2009 til 4,2 %, jf. vedlagte (bilag 1763.10). På den baggrund kan udmøntningen pr. 1. oktober 2009 fra den aftalte reguleringsordning beregnes. 

I beregningen skal opgørelsen af de kommunale og regionale årsstigningstakter korrigeres for påvirkningen af 3-partsaftalens del om voksenelevløn. FLD har opgjort virkningen således:         

Maj 2007 - maj 2008

0,07 %

August 2007 - august 2008 0,10 %
November 2007 - november 2008 0,12 %
Februar 2008 - februar 2009 0,13 %

 

 

 

 

Samlet set skal skal den kommunale og regionale lønudvikling korrigeres for en virkning på 0,11 %.

Reguleringsordningen er på baggrund heraf beregnet til at udmønte 0,48 % på KL-området og 0,47 % på RLTN-området til generelle lønstigninger (bilag 1763.7). Årsagen til at der er en lille forskel på udmøntningen fra reguleringsordningen på de to forhandlingsområder skyldes, at det øvrige aftaleresultat pr. 1. oktober 2009 indgår i beregningen. De aftalte generelle lønstigninger på KL-området på 0,68 % medfører således en udmøntning på 0,48 %. Hvorimod de aftalte generelle lønstigninger på 0,86 % på RLTN-området medfører en udmøntning på 0,47 %.

Beregning af den samlede procentregulering
Den samlede procentregulering pr. 1. oktober 2009 på KL - området kan herefter beregnes til 1,246995, jf. nedenstående tabel. Den samlede procentregulering anvendes til at regulere grundbeløbene fastsat i 31.3.2000-niveau.

 

 Procentreguleringen på KL-området pr. 1. oktober 2009

Procentregulering pr. 1.4.2009   1,233114
Procentregulering pr. 31.3.2008 1,165293  
Aftalt lønstigning 1.10.2009 0,006800  
Procentregulering, aftalt stigning   0,007924
Procentregulering pr. 1.10.2009 inklusiv aftalt lønstigning   1,241038
Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning 0,004800  
Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen   0,005957
Procentregulering pr. 1.10.2009   1,246995

 

På RLTN-område kan den samlede procentregulering pr. 1. oktober 2009 tilsvarende beregnes til 1,248979, jf. nedenstående tabel. Den samlede procentregulering anvendes til at regulere grundbeløbene fastsat i 31.3.2000-niveau.

Procentreguleringen på RLTN-området pr. 1. oktober 2009

Procentregulering pr. 1.4.2009   1,233114
Procentregulering pr. 31.3.2008 1,165293  
Aftalt lønstigning 1.10.2009 0,008600  
Procentregulering, aftalt stigning   0,010022
Procentregulering pr. 1.10.2009 inklusiv aftalt lønstigning   1,243136
Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning 0,004700  
Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen   0,005843
Procentregulering pr. 1.10.2009   1,248979

 

 

 

 

 

 

Den samlede procentregulering er dermed for første gang forskellig på hhv. KL - og RLTN-området.

Områdetillæg
Ved OK-08 blev det aftalt at fortsætte med at anvende provenuet fra den fastfrosne regulering af områdetillæggene til at gøre dem pensionsgivende, jf. KTO-forliget pkt, 1.5.

Områdetillæggene bliver - på begge forhandlingsområder - fuldt pensionsgivende i forbindelse med lønstigningerne pr. 1. oktober 2009. Herefter ophæves fastfrysningen af reguleringen af områdetillæggene, og med udgangspunkt i nye grundsatser pr. 31.3.2000 reguleres områdetillæggene herefter med den almindelige procentregulering på hhv. KL-  og RLTN-området.

Løntabeller
Der vedlægges løntabeller pr. 1. oktober 2009 (bilag 1763.8 og 1763.9I lyset af overgangen til regulering af områdetillæggene, dog excl. områdetillæg. Løntabeller vil også kunne findes på KTO's hjemmeside . Løntabeller i excelformat vil blive lagt på hjemmesiden snarest. 

KTO forventer hurtigst muligt at udsende de nye grundsatser for områdetillæg, samt løn- og pensionstabeller.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen