Vejledning om trivsel samt vejledning om indsats mod vold, mobning og chikane

17. juni 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1399.166
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
17. juni 2009  

Vedr.: Vejledning om trivsel samt vejledning om indsats mod vold, mobning og chikane

Ved OK-08 indgik KTO og RLTN en aftale om trivsel og sundhed. Som led i aftalen og tilhørende protokollat blev også implementeret den europæiske aftale "Framework agreement on harassment and violence at work" indgået mellem ETUC/CES, CEEP, BUSINESSEUROPE og UEAPME den 26. april 2007.

KTO og RLTN har aftalt at udarbejde en vejledning til aftalen om trivsel og sundhed. Vejledningen kommer til at bestå af i alt fire pjecer opdelt på følgende temaområder:

1) Trivsel, 2) Vold, mobning og chikane, 3) Sundhedsfremme og 4) Sygefravær.

To af pjecerne er nu færdiggjort. Det gælder pjecen om trivsel og pjecen om indsatsen mod vold, mobning og chikane. De to resterende pjecer vil blive færdiggjort efter sommerferien. 

Pjecen om trivsel har navnlig fokus på trivselsmålinger og HovedMED's drøftelser heraf. Herudover behandles bl.a. også bestemmelser om indflydelse på egne opgaver, natarbejde og om arbejdsgivers pligt til at redegøre om sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde. 

I pjecen om indsatsen mod vold, mobning og chikane er der navnlig fokus på udformningen af retningslinjer i MED om vold, mobning og chikane, herunder forslag til at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. Herudover behandles bl.a. også samspil med lovgivningen på området. 

Pjecerne vedlægges. Det antal pjecer, som organisationerne har bestilt på baggrund af KTO's brev af 26. maj 2009 fremsendes i løbet af et par dage. Pjecerne kan ikke efterbestilles, men vil kunne downloades på eller på www.personaleweb.dk.

Pjecerne vil også blive udsendt til HovedMED i hver region.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld