Ændring af adoptions- og barselloven pr. 1. juli 2009

26. juni 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1924.1
HW/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
26. juni 2009

Vedr.:  Ændring af adoptions- og barselloven pr. 1. juli 2009

 

Pr. 1. juli i år ændres adoptionsloven således, at en kvinde (lesbisk medmor) kan adoptere sin registrerede partners barn allerede fra fødslen, hvis barnet er blevet til ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd, og partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning.

I forlængelse heraf indsættes samtidig en ny bestemmelse i barselloven, som giver den lesbiske medmor samme ret til fravær og dagpenge som fædre, herunder 2 ugers ret til fravær og dagpenge i forbindelse med barnets fødsel. Se § 1 nr. 5 samt § 4 i vedlagte lov om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love.

En lesbisk medmor har indtil nu først haft rettigheder i henhold til barselsaftalen, når den pågældende har adopteret barnet, hvilket som hovedregel tidligst har kunnet ske 3 måneder efter fødslen. Dette har betydet, at den lesbiske medmor ikke har kunnet udnytte sin ret til at holde 2 ugers orlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel i henhold til barselsaftalen.

KL og KTO har drøftet konsekvenserne af ændringen i forhold til barselsaftalen og er enige om, at en lesbisk medmor har ret til at holde to ugers orlov med løn i forbindelse med fødslen forudsat, at hun adopterer sin registrerede partners barn allerede fra fødslen.

KTO vil sammen med KL og RLTN efter sommerferien drøfte behovet for en redaktionel ændring af barselsaftalen på de to områder som følge af ovenstående. Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der er nyt herom.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Henrik Würtzenfeld på tlf. 3347 0621 eller hw@kto.dk.

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld