Kommenteret udgave af Rammeaftale om seniorpolitik med hhv. KL og RLTN

29. juni 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1507.18
HH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
29. juni 2009

Vedr.:  Kommenteret udgave af Rammeaftale om seniorpolitik med hhv. KL og RLTN

 

 

Hermed fremsendes 1 eksemplar af den kommenterede "Rammeaftale om seniorpolitik" med henholdsvis KL og RLTN i pjeceform. Den kommenterede udgave dækker både det kommunale og regionale område. Der er i aftalen taget udgangspunkt i i KL-KTO-aftalen, og på de få punkter, hvor RLTN-KTO aftalen adskiller sig herfra, er dette anført under KTO's kommentarer.

Pjecen indeholder foruden kommentarer til selve rammeaftalen tillige:

  • KTO's kommentarer til Protokollat om udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer, inkl. oversigt over fordelingen af trepartsmidler til kommunepuljer (KL)
  • KL og KTO's fælles vejledning om rammeaftale om seniorpolitik fra november 2008
  • KTO's kommentarer til Protokollat vedr. udmøntning af trepartsmidlerne til seniorinitiativer, inkl. bilag vedr. konvertering af seniorbonus (RLTN)

Yderligere eksemplarer af pjecen kan bestilles på KTO's hjemmeside, via e-mail lsj@kto.dk eller ved henvendelse til Lone S. Jensen, tlf. 3347 06 28.

Pjecen koster 25,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 38,00 kr.

Organisationer, der har forhåndsbestilt et antal pjecer, vil få disse tilsendt/leveret i løbet af de næste dage.

Prisen på forhåndsbestilte pjecer er 20,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 38,00 kr.

Den kommenterede "Rammeaftale om seniorpolitik" kan også downloades fra KTO's hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen