Forhandlingskonference den 18. januar 2010 om forhandlingstemaer ved OK-11

30. juni 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1903.10
HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
30. juni 2009

 

Vedr.:  Forhandlingskonference den 18. januar 2010 om forhandlingstemaer ved OK-11

 

Som nævnt på KTO's forhandlingskonference den 4. juni 2009 vil KTO afholde endnu en forhandlings- konference for medlemsorganisationerne, hvor fokus vil være på forhandlingstemaer ved OK-11. Datoen for forhandlingskonference er nu blevet fastlagt.

Konferencen afholdes

mandag den 18. januar 2010.

Invitation samt nærmere oplysninger om forhandlingskonferencen vil blive fremsendt til medlemsorgani- sationerne snarest muligt efter sommerferien.

 

Med venlig hilsen

 

Helle Basse