Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v. (KL og KTO)

1. juli 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 992.143
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
1. juli 2009

Vedr.:  Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personale- politiske område m.v.  (KL og KTO)

 

Ved OK-08 indgik KL og KTO "Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v.". Dog henstod der indgåelse af endelig aftale i relation til aftalens bilag.

KL og KTO er nu enige om vedlagte "Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v.".

Aftalen er pt. til underskrift hos parterne. En underskreven udgave af aftalen vil blive lagt på KTO's hjemmeside i løbet af august måned 2009.

Til orientering skal det bemærkes, at en lignende aftale på RLTN's område forventes underskrevet og udsendt til KTO's medlemsorganisationer i løbet af september måned 2009.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard