Nyt værktøj til strategisk at formidle personalepolitiske projekter

13. august 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1474.107
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
13. august 2009
 

Vedr.: Nyt værktøj til strategisk at formidle personalepolitiske projekter

Nu er det blevet muligt at arbejde systematisk og strategisk med formidling af produkter og resultater af personalepolitiske projekter. Det er gjort muligt med den elektroniske "Formidlingsguide", som KL og KTO har udviklet sammen og gjort tilgængelig på www.personaleweb.dk/formidlingsguiden. Den kan anvendes af alle interesserede.

Guiden er et online-værktøj for projektledere og kan hjælpe med at planlægge og beskrive processen fra projektide til konkrete formidlingsprodukter. For at opnå den højeste grad af gennemslagskraft skal formidling tænkes ind fra projektstart, således at projekt og formidling kommer til at gå hånd i hånd.

Guiden er opbygget med tre faser; forberede, målrette og gennemføre:

  • Den forberedende fase handler om projektet og de resultater der forventes opnået,
  • I den målrettende fase skabes overblik over muligheder ved at træffe valg og beskrive de valgte formidlingsprodukter, og endelig
  • Med den gennemførende fase gøres det klart hvordan forløbet praktisk skal gennemføres, herunder planlægning af tid og budgettering.

Gennem tre faser i guiden stilles en række reflekterende spørgsmål og opgaver, som er ledetråde til at få udarbejdet en formidlingsstrategi. Formidlingsstrategien giver samtidig overblik og gør det nemmere at styre processen, særligt hvis der tilkobles eksterne leverandører til at løse opgaver med udvikling af forskellige formidlingsprodukter.

Formidling som prioriteret indsatsområde
Formidlingsguiden er et af de centrale omdrejningspunkter i den prioriterede formidlingsindsats, der er resultatet af AUA-aftale ved OK-08 (Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v.) Et andet element i en opprioriteret indsats for bedre formidling er tilbuddet om professionel formidlingsrådgivning.

Der er indgået en aftale med firmaet OM-TALE om at levere formidlingsrådgivning til alle nye personale- politiske projekter der går i gang efter OK-08. Tilbuddet er gratis og særligt rettet mod kommende projekter fra de tre indsatsområder om trivsel, rekruttering og medindflydelse på eget arbejde. De nye overenskomst- projekter kan også gøre brug af rådgivningen i arbejdet med at udarbejde formidlingsstrategier.

Dette brev er også sendt direkte med mail til alle parternes projektledere for igangværende projekter, eller de som er under forberedelse.

For de projekter der måtte være interesseret i at anvende tilbuddet om formidlingsrådgivning, kan Helle Hvass fra OM-TALE kontaktes på mail: Helle@om-tale.dk, hvor der kan aftales nærmere om et samarbejde.

Formidlingsguiden er udviklet, da en undersøgelse fra 2007 har vist, at det har været særdeles svært for personalepolitiske projekter at opnå gennemslagskraft i den valgte formidling. Der er målet, at guiden kan bidrage til, at de valgte målgrupper for formidlingsprodukter i højere grad bliver opmærksom på de resultater de personalepolitiske projekter præsterer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Henrik Vittrup pr. mail: hv@kto.dk eller på tlf. 3347 0614.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Vittrup