Annoncering efter nye arbejdsmiljøundervisere til PUF

14. august 2009

Organisationsudsendelse 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 518.215
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
14. august 2009
 

Vedr.: Annoncering efter nye arbejdsmiljøundervisere til PUF

Der er stor efterspørgsel i kommuner og regioner efter de MED-, SU- og arbejdsmiljøuddannelser som Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) udbyder, herunder også den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

PUF har derfor besluttet at udvide PUF's korps af arbejdsmiljøundervisere med yderligere 10 personer. De 10 pladser som arbejdsmiljøundervisere ønskes fordelt til ansøgere fra hele det kommunale og regionale felt. Specielt på Sjælland og i hovedstadsområdet er der et markant behov for flere arbejdsmiljøundervisere.

KTO skal anmode medlemsorganisationerne om at være behjælpelige med at henlede potentielle ansøgere på muligheden for at blive arbejdsmiljøunderviser hos PUF.

Som det fremgår af nedennævnte informationsbreve, kan ansøgere, som indstilles af KL, Danske Regioner eller KTO's medlemsorganisationer, ligeledes komme i betragtning. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på, at ansøgerne har tilknytning til og kendskab til det kommunale og/eller regionale område

Informationsbrev til ansøgeren, de nærmere kvalifikationskrav og vilkår, beskrivelse af PUF samt ansøgningsskema vedlægges. Ansøgningsfristen er den 15. september 2009 og ansøgningerne skal sendes til PUF med attention direktør Ulla Bertelsen. 

Det kan endvidere oplyses, at PUF også har besluttet at uddanne yderligere 10 MED-undervisere. Orientering om denne ansøgningsrunde, der også har ansøgningsfrist den 15. september, samt ansøgningsskema mv. er tidligere sendt til organisationerne fra hhv. AC, FTF-K og OAO.                 

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Eva Agerlin