Aktuelle sager nr. 5/2009

2. september 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemmer af KTO-udvalg

Sagsnr.: 110.65
/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
2. september 2009
 

Vedr.: Aktuelle sager nr. 5/2009

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 5/2009, pr. 20. august 2009

 

Med venlig hilsen

 

Helle Basse