Invitation til Personalepolitiske Messe 2010 "Grib Hverdagen" - åben for tilmelding

11. september 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1703.17
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
11. september 2009
 

Vedr.: Invitation til Personalepolitiske Messe 2010 "Grib Hverdagen" - åben for tilmelding

Der er nu åbnet for tilmelding til Personalepolitisk Messe, med undertitlen "Grib Hverdagen", den 12. januar 2010 i Bella Center København. Tilmelding kan således ske fra den 11. september 2009 og frem til den 29. oktober 2009. Deltagergebyret er 500 kr.

Messen præsenterer en lang række workshops, store arrangementer og cafedrøftelser indenfor de centrale personalepolitiske temaer i denne periode: "Trivsel og sundhed", "Medindflydelse på eget arbejde" og "Rekruttering" men også andre vigtige temaer som "Ledelse" og "Kompetenceudvikling" mm.

Der vedlægges hermed til orientering ét eksemplar af fra Det Personalepolitiske Forum, samt en flyer som gør opmærksom på arrangementet. Det Personalepolitiske Forum udsender endvidere vedlagte invitationfølgebrev til det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i kommuner og regioner, med en opfordring til at man i MED, SU og sikkerhedsudvalg så vidt muligt deltager samlet på messen for at få en fælles oplevelse, inspiration og mulighed for bagefter at drage nytte af erfaringerne i egen organisation.

Ligeledes udsendes invitationen også til samtlige byråds-, kommunal- og regionsråds-politikere for at styrke dialogen og samspillet mellem det politiske og administrative niveau om udvikling af personalepolitikken.

Erfaringerne fra forrige messer har imidlertid vist, at invitationer af disse kanaler ikke nødvendigvis og i alle tilfælde når helt ud på arbejdsplads- og institutionsniveau.

KTO skal derfor anmode medlemsorganisationerne om at medvirke til at udbrede invitation og flyer bredest muligt til de lokale tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, medlemmer af MED- og samarbejds- og sikkerhedsudvalg samt lokalafdelinger mv.

Invitationen og flyeren kan downloades og videresendes/henvises til fra messens hjemmeside www.gribhverdagen.nu, til brug for fx elektronisk nyhedsbrev til lokale afdelinger og nyhedsabonnenter m.fl.

KTO skal samtidig anmode medlemsorganisationerne om på deres hjemmeside at henlede opmærksomheden på "Personalepolitisk Messe 2010 - Grib Hverdagen" og etablere link til messens hjemmeside.

Yderligere eksemplarer af flyeren kan, i begrænset omfang og så længe lager haves, rekvireres i KTO, Ulla Risom Clausager, tlf.: 33 47 06 23, e-mail uc@kto.dk.

Der vedlægges til orientering brev fra KL og til Danske Regioner kommunal-/regionsdirektører og personalechefer mfl. om invitationer til messen. I den forbindelse opfordrer KL og Danske Regioner til at ledelsen drager omsorg for at MED-, samarbejds- og sikkerhedsudvalg mv. drøfter mulighederne for deltagelse i messen under henvisning til de vilkår, der i øvrigt er gældende for udvalgenes arbejde, det vil sige tjenestefrihed med løn. 

Der vedlægges endvidere en omtale af åbningen for tilmelding til Personalepolitisk Messe, som samtidig er sendt særskilt til medlemsorganisationernes fagblade i håbet om, at de vil bringe en omtale af messen i det næste nummer af fagbladet. Der er et helt tema om ledelse på messen, hvorfor omtale også kan formidles til den lederansvarlige/redaktøren af ledertidsskriftet el.lign.

Det er fortsat muligt at tilmelde sig med en stand på messen frem til 29. oktober 2009. Læs mere om betingelserne på www.gribhverdagen.nu.

På KTO's hjemmeside kan samtlige breve og oplysninger, vedlagt og omtalt i denne udsendelse, findes til brug for den videre formidling af invitationen.

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse

Henrik Carlsen