Filmkonkurrence om rekruttering

14. september 2009
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1572.123
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
14. september 2009
 

Vedr.: Filmkonkurrence om rekruttering

Ved OK-08 aftalte KL og KTO at sætte fokus på rekruttering som et særligt personalepolitisk indsatsområde.

I den forbindelse igangsættes nu en kampagne, som skal bidrage til, at øge de unges kendskab til job i kommunerne. Kampagnen skal ses som en del af en langsigtet rekrutteringsindsats over for unge med henblik på at gøre de unge interesseret i at vælge eller overveje et job i den kommunale sektor.

Kampagnen løber fra uge 43 og året ud og er udformet som en konkurrence. Konkurrencen går ud på, at de unge skal lave en kort film – fx på deres mobiltelefoner – om hvorfor de kommunalt ansatte tør tage de udfordringer op, som de dagligt møder.

Filmene oploades på konkurrencesitet www.modigefilm.dk (åbner uge 43) og understøttes også af en Facebookside. Et dommerpanel med bl.a. et par af de unges idoler samt repræsentanter for KL og KTO vil udvælge 5 vinderfilm, som vil få overrakt deres præmier på en event i uge 2 (2010), som også pressen inviteres til at overvære.

Yderligere oplysninger om ovennævnte får ved henvendelse til konsulent Morten Eiler Hansen, BUPL på telefon 35 46 51 72.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard