"Vejledning til rammeaftale om seniorpolitik" – RETTELSESBLAD

14. september 2009
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1931.13
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
14. september 2009
 

Vedr.: "Vejledning til rammeaftale om seniorpolitik" - RETTELSESBLAD

KTO og KL udgav i november måned 2008 en vejledning til rammeaftalen om seniorpolitik. Vejledningen blev udsendt til medlemsorganisationerne ved brev af 11. november 2008.

Med henblik på, at KMD kan udvikle et system, der kan håndtere seniordage mv. har KL og KTO på KMD's anmodning aftalt to begrænsede ændringer vedrørende:

  • udbetaling af seniordage i forbindelse med fratræden og
  • udbetaling af seniorbonus til timelønnede

Ændringerne er primært af teknisk karakter.

På den baggrund har KL og KTO nu udarbejdet vedlagte rettelsesblad til "Vejledning til rammeaftale om seniorpolitik" fra november 2008.

Rettelsesbladet afløser tillige den information om udbetaling af seniorbonus, som blev udsendt til KTO's medlemsorganisationer ved brev af 6. februar 2009, idet KMD efter tilretningen i februar 2009 blev opmærksom på, at der var behov for yderligere en mindre justering.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen