Jobcentre – aftalepakke om ansættelsesvilkår for ansatte i staten, som pr. 1. august 2009 overgår til ansættelse i en kommune i forbindelse med etablering-en af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

18. september 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1624.196
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
18. september 2009
 

Vedr.: Jobcentre - aftalepakke om ansættelsesvilkår for ansatte i staten, som pr. 1. august 2009 overgår til ansættelse i en kom- mune i forbindelse med etableringen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Vedlagt fremsendes i underskreven stand

  • Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i staten, som pr. 1. august 2009 overgår til ansættelse i en kommune i forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem.
  • Aftale om løngaranti for kommunalt ansatte medarbejdere i jobcentre i forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem pr. 1. august 2009.
  • Protokollat om TR-beskyttelse ved hvervets ophør i forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem pr. 1. august 2009.

Medlemsorganisationerne blev i brev af 25. juni 2009 orienteret om aftalernes indhold og der henvises hertil for nærmere information.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen