Tillæg til aftale pr. 1. april 2008 om lønninger for kommunalt ansatte

22. september 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1382.206
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
22. september 2009
 

Vedr.: Tillæg til aftale pr. 1. april 2008 om lønninger for kommunalt ansatte

Vedlagt fremsendes det underskrevne "Tillæg til aftale pr. 1. april 2008 om lønninger for kommunalt ansatte", som beskriver de nye grundsatser for områdetillæg pr. 1. oktober 2009 på KL-området.

Tillægsaftalen har tidligere været udsendt uden underskrifter i brev til medlemsorganisationerne af den 7. juli 2009.

  

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen