Maksimal timeløn ved ansættelse med løntilskud og månedsløn for EGU-elever

25. september 2009
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1763.33
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
25. september 2009
 

Vedr.: Maksimal timeløn ved ansættelse med løntilskud og månedsløn for EGU-elever

Pr. 1. oktober 2009 reguleres satserne for henholdsvis maksimal timeløn ved ansættelse med løntilskud og månedslønnen for EGU-elever.

Maksimal timeløn ved ansættelse med løntilskud
Den maksimale timelønssats til personer i løntilskudsjob hos offentlige arbejdsgivere reguleres i takt med lønudviklingen i den offentlige sektor. Det kan oplyses, at timelønssatsen pr. 1. oktober 2009 stiger fra 111,35 kr. til 112,32 kr. Timelønssatsen reguleres næste gang pr. 1. april 2010.

Månedsløn for EGU-elever
Månedslønnen for EGU-elever reguleres med den samlede procentregulering for henholdsvis den kommunale og den regionale sektor.

På KL-området stiger månedslønnen fra 7.400,14 kr. pr. 1. april 2009 til 7.483,44 kr. pr. 1. oktober 2009.

På RLTN-området stiger månedslønnen fra 7.400,14 kr. pr. 1. april 2009 til 7.495,35 kr. pr. 1. oktober 2009.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen