Jobcentre – overførsel af Kgl. udnævnte tjenestemænd

12. oktober 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1624.202
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
12. oktober 2009
 

Vedr.: Jobcentre - overførsel af Kgl. udnævnte tjenestemænd

I KTO's medlemsorganisationsudsendelse af 25. juni 2009 blev medlemsorganisationerne orienteret om aftalepakken om ansættelsesvilkår for ansatte i staten, som pr. 1. august 2009 overgår til ansættelse i en kommune i forbindelse med etableringen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Samtidig indgik en orientering om, at KTO ved brev af 18. juni 2009 havde skrevet til Justitsministeriet omkring overførslen af Kgl. udnævnte tjenestemænd til kommunal ansættelse og forholdet til grundlovens § 27, stk. 3. KTO's brev af 18. juni 2009 til Justitsministeriet vedlægges.

Justitsministeriet har ved brev af 17. september 2009 besvaret KTO's henvendelse. Justitsministeriets brev vedlægges.

Efter KTO's opfattelse, har Justitsministeriet med besvarelsen og henvisningen til udtalelsen af 25. april 2005 (i anledning af advokat Bent Unmack Larsens spørgsmål om tjenestemænds overgang til anden ansættelsesmyndighed som led i kommunalreformen) til det daværende Indenrigs- og sundhedsministerium, fortsat reelt ikke har forholdt sig specifikt til overførslen af de kgl. udnævnte tjenestemænd, men til overførsel af statstjenestemænd generelt.

KTO foretager sig på nuværende tidspunkt imidlertid ikke yderligere i sagen.

For en nærmere redegørelse for forløbet, og de relevante dokumenter henvises til ovennævnte medlems- organisationsudsendelse.

 

Med venlig hilsen           

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen