DISCO-08

14. oktober 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1710.251
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
14. oktober 2009
 

Vedr.: DISCO-08

KTO har tidligere, senest i brev af den 14. april 2009, orienteret medlemsorganisationerne om Danmarks Statistiks (DS) arbejde med at oversætte ILO's internationale funktionsklassifikation, ISCO-08, til dansk. ISCO-08 står for International Standard Classification of Occupations. 

Anvendelsen af funktionskoder gør det ideelt set muligt at sammenligne personer med samme arbejds- funktion - uanset medarbejderens formelle titel og uddannelse. Den tidligere anvendte danske version af funktionskoderne på det lønstatistiske område hed DISCO-løn 2004. ILO vedtog imidlertid i december 2007 et revideret sæt koder, som nu er oversat af DS til DISCO-08.

DISCO-08 bryder på flere punkter med den hidtidige struktur. F.eks. er hovedgruppe 1 Ledelsesarbejde en del omstruktureret. Udvalgte sider fra DS' beskrivelse af DISCO-08, herunder beskrivelse af de nye hovedgrupper, er vedlagt til medlemsorganisationernes orientering (bilag 1710.252). Yderligere materiale kan findes på DS' hjemmeside: www.dst.dk/disco.

I løn- og fraværsstatistisk henseende anvendes DISCO-08 af DS fra 2010. På det kommunale og regionale område varetages indberetningerne til DS af løndatacentralerne (hovedsageligt KMD og SDC) i samarbejde med Det Fælleskommunale Løndatakontor.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen