Underskrevet aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v. (RLTN og KTO)

21. oktober 2009

Organisationsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 992.162
LD/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
21. oktober 2009
 

Vedr.: Underskrevet aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v. (RLTN og KTO)

 

Ved OK-08 indgik RLTN og KTO "Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område mv.". Dog henstod der indgåelse af endelig aftale i relation til aftalens bilag.

RLTN og KTO er nu enige om vedlagte underskrevne "Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område mv."

Til orientering skal det bemærkes, at en lignende aftale på KL´s område blev udsendt til KTO´s medlemsorganisationer i juli måned 2009.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard