"Bag om stjernerne - konference om EF-domstolen som regelsætter"

3. november 2009

Organisatinsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1692.106
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
3. november 2009
 

Vedr.: "Bag om stjernerne - konference om EF-domstolen som regelsætter"

 

I samarbejde med KL og Danske Regioner afholdes konferencen den 2. december 2009 i Dansk Designcenter. Konferencen har til formål, at belyse den stigende betydning EF-domstolens afgørelser har for den danske aftalemodel, og herunder regulering af de arbejdsmarkedspolitiske forhold.

Invitation til konferencen er vedlagt i to eksemplarer hvoraf programmet, forventninger til udbytte m.v. fremgår.

I udgangspunktet er der reserveret pladser til medlemmer af KTO's bestyrelse, BS samt EU-arbejdsgruppe. Herudover har KTO råderet over et yderligere antal pladser på konferencen.

Da interessen for konferencen forventes at overstige det antal pladser KTO har til rådighed, er KTO's bestyrelse og BS blevet bedt om at melde deres interesse senest den 20. november. De reservationer der ikke benyttes vil kunne tildeles andre interesserede inden den officielle tilmeldingsfrist udløber den 25. november 2009.

Tilmelding sker på: www.personaleweb.dk/efdomstolen. Bekræftelse på deltagelse fremsendes umiddelbart efter den 25. november 2009.

Invitationen samt øvrigt materiale vedr. konferencen forefindes på www.personaleweb.dk/efdomstolen, og i tilfælde af spørgsmål kan der rettes henvendelse til Henrik Vittrup pr. mail hv@kto.dk eller telefon 3347-0614.

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse

Henrik Vittrup