Materiale fra Trivselskonferencen d. 21. oktober 2009

4. november 2009

Organisationsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1919.67
TC
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
4. november 2009
 

Vedr.: Materiale fra Trivselskonferencen d. 21. oktober 2009

 

Den 21. oktober 2009 afholdt Danske Regioner, Sundhedskartellet og KTO, en konference om trivsel og sundhed på de regionale arbejdspladser. Konferencen er et led i opfølgning på aftale om trivsel og sundhed.

Konferencen blev afholdt i Odense Congress Center, og konferencedeltagerne bestod af medlemmer fra regionernes øverste MED-udvalg, regionale medarbejdere der til daglig tager aktiv del i trivselsindsatsen samt repræsentanter for Danske Regioner, Sundhedskartellet og KTO.

Materialet fra konferencen om trivsel og sundhed er nu blevet lagt på Personaleweb på adressen. http://www.personaleweb.dk/04Z4604182. Der kan man - udover præsentationerne fra de forskellige oplægsholdere - læse nærmere om konferencen i den konferenceavis, som blev produceret og omdelt på dagen.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Thomas Christensen