Udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010

9. november 2009

Organisationsudsendelse 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1848.108
HKB/VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
9. november 2009

 

Vedr.:  Udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010

Medlemsorganisationerne blev den 6. juli 2009 orienteret om, at KTO's formand havde rettet henvendelse til henholdsvis KL og Danske Regioner om økonomiaftalerne 2010 og udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010.

Anledningen til henvendelsen var, at det indgår som en teknisk forudsætning i økonomiaftalerne 2010 indgået mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner, at de ansatte sættes ned i løn, svarende til en udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 på - 1,06 %.

Konsekvenserne i henhold til aftalen om reguleringsordningen er ikke klare, såfremt det viser sig, at reguleringsordningen udmønter negativt pr. 1. oktober 2010.  Der er fx ikke i KTO-forliget aftalt udmøntning af generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2010, som der i henhold til aftalen om reguleringsordningen kan foretages modregning i.

Som opfølgning på henvendelserne har KTO's formand i starten af efteråret 2009 afholdt møde med henholdsvis formanden for KL's Løn- og Personalepolitiske udvalg, Michael Ziegler, og formanden for Danske Regioners udvalg for Løn- og Personalepolitik, Kristian Ebbensgaard, om mulige konsekvenser af en negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010.

På baggrund af disse møder og efter drøftelse i KTO's forhandlingsudvalg er der mellem KTO og henholdsvis KL og Danske Regioner enighed om, at der skal søges en forhandlingsmæssig løsning på håndtering af en negativ udmøntning pr. 1. oktober 2010 og med henblik på at undgå, at de ansatte sættes ned i løn pr. 1. oktober 2010. En løsning vil således indebære, at den negative udmøntning "betales" på en anden måde end ved lønnedgang pr. 1. oktober 2010.  Parterne har derfor igangværende drøftelser herom, idet der sigtes mod at nå en forhandlingsmæssig løsning inden jul.

Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der foreligger nyt fra drøftelserne.  

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen