Orientering om brev sendt til næstformændene i Hovedudvalgene med præcisering af Hovedudvalgenes forhandlingskompetence i relation til TR-vilkår

16. november 2009

Organisationsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1935.47
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
16. november 2009

Vedr.: Orientering om brev sendt til næstformændene i Hovedud- valgene med præcisering af Hovedudvalgenes forhandlingskom- petence i relation til TR-vilkår

 

KTO har fået kendskab til, at der i enkelte kommuner og regioner er indgået en aftale i Hovedudvalget vedr. vilkår for tillidsrepræsentanter. Aftalerne vedrører forhold, hvor det ikke er MED-/SU-systemet, men de forhandlingsberettigede organisationer, der har kompeten-cen. KTO har således erfaret, at Hovedudvalget i enkelte kommuner/regioner har aftalt en økonomisk ramme for (fælles)tillidsrepræsentanters aflønning.

KTO har på den baggrund sendt vedhæftede brev til næstformændene i Hovedudvalgene i kommunerne og regionerne for at præcisere, at Hovedudvalgenes kompetence i relation til TR-vilkår alene er at indgå aftale om principper for (fælles)tillidsrepræsentanters vilkår.

KTO har endvidere fremsendt brevet til KL og Danske Regioner med opfordring om, at de foretager samme præcisering over for henholdsvis kommunerne og regionerne.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Eva Agerlin