Status for personalepolitiske projekter

18. november 2009

Organisationsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 49.83
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
18. november 2009

Vedr.: Status for personalepolitiske projekter

Hermed fremsendes til orientering for medlemsorganisationerne vedlagte oversigt over personalepolitiske projekter, som er knyttet til "Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v.".

Oversigten giver et overblik over den aktuelle status for de personalepolitiske projekter, og kan være et nyttigt redskab for de personalepolitiske ansvarlige i de enkelte sekretariater til at få overblik over igangsatte aktiviteter. Oversigten udtrykker status pr. 1. november 2009.

I tilslutning til oversigten er der, for projekter der er afsluttet med en evaluering, udarbejdet et kortfattet resume for produkter, resultater og formidling, som følge af projektet.

I den forbindelse vedlægges resume for følgende afsluttede projekter:

  • Kompetenceudvikling med udgangspunkt i borgerne

Herudover vedlægges en summarisk oversigt over konkret aftalte projekter indenfor de enkelte organisationsområder - de såkaldte § 6 projekter indgået ved OK-08 med henholdsvis KL og Danske Regioner.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Vittrup