Anmodning om dokumentation for lovligt forfald som følge af sygdom

19. november 2009

Organisationsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2018.14
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
19. november 2009

Vedr.: Anmodning om dokumentation for lovligt forfald som følge af sygdom

 

KL har den 23. oktober 2009 på KL's hjemmeside orienteret kommunerne om KL's drøftelser med Arbejdsmarkedsstyrelsen om ansættelsesretslige konsekvenser af den nye mulighedserklæring.

Af orienteringen fremgår, at Arbejdsmarkedsstyrelsen har bekræftet, at en arbejdsgiver uanset den nye mulighedserklæring kan anmode en medarbejder om en lægeerklæring til dokumentation af, at der er tale om lovligt forfald på grund af sygdom.

KTO finder det på samme måde som KL beklageligt, at der åbenbart findes eksempler på, at praktiserende læger nægter at udarbejde en fri attest eller lignende, der kan bekræfte, at den ansatte er uarbejdsdygtig mv., og således kan indfri arbejdsgiverens anmodning om en lægeerklæring.

KTO finder imidlertid KL's udmelding for unuanceret og ikke dækkende for en kommunal arbejdsgivers mulighed for at agere, og har derfor d.d. rettet vedlagte henvendelse til KL.

KTO har desuden parallelt med brevet til KL d.d. rettet vedlagte henvendelse til Beskæftigelsesministeriet med henblik på, at ministeriet tager de nødvendige initiativer til at sikre, at den sygemeldte lønmodtager ikke bliver kastebold mellem arbejdsgiver og læge.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld