Protokollater om forventet negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010

16. december 2009

Organisatinsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1486.190
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
16. december 2009
 

Vedr.: Protokollater om forventet negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010

 

KTO indgik g. d. vedlagte protokollater med henholdsvis KL og RLTN.

Det kan endvidere oplyses, at KL og RLTN har indgået lignende aftaler med Sundhedskartellet.

I forbindelse med indgåelsen af protokollaterne har KL, RLTN, KTO og Sundhedskartellet udsendt vedlagte fælles pressemeddelelse.

Forhandlingsløsningerne, jf. protokollaterne, er beskrevet kort nedenfor.  

Forhandlingsløsningerne
KTO har aftalt en stort set parallel håndtering med henholdsvis KL og RLTN. Ifølge aftalerne bliver første afdrag på den forventede negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 betalt med 0,32 % pr. 1. april 2010. På det regionale område betyder aftalen således, at der ikke vil være generelle lønændringer pr. 1. april 2010. På det kommunale område vil der som følge af aftalen restere aftalte generelle lønstigninger på ca. 0,18 %.

Den resterende del af afregningen - ca. 2/3-dele - udskydes til den 1. april 2011. Den endelig afregning kan først beregnes, når udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 kan beregnes, forventelig juni 2010. Herudover udestår en afregning ved OK-11 af de ekstraordinære engangsudgifter forbundet med at fremrykke henholdsvis udskyde afregningen.

Aftalerne sikrer, at ingen ansatte sættes ned i løn samtidig med, at reguleringsprocenten efter afregningen pr. 1. april 2011 vil være nøjagtig det samme, som den ville have været, såfremt de ansatte var blevet sat ned i løn pr. 1. oktober 2010.

Baggrund
Da forligene på det kommunale og regionale område blev indgået primo marts 2008, blev det skønnet, at reguleringsordningen ville udmønte -0,13 % pr. 1.10.2009 og 0,57 % pr. 1.10.2010.

En række forhold medvirkede til, at udmøntningen fra reguleringsordningen i 2009 blev større end skønnet på forligstidspunktet (KL: 0,48 % og RLTN: 0,47 %). Samme forhold har medvirket til, at skønnet for udmøntningen i 2010 nu er negativt.

Forholdene er dels den finansielle krise, og dels at de aftalte generelle lønstigninger pr. 1.4.2008 ikke nåede at komme til udbetaling med maj-lønnen for en række grupper (blandt andet på grund af konflikten i foråret 2008).

Det må p.t. vurderes, at reguleringsordningen udmønter negativt pr. 1.10.2010. Det er dog fortsat usikkert hvor meget reguleringsordningen udmønter. Problemet var, at der ikke er afsat midler til generelle lønstigninger pr. 1.10.2010, som der kan modregnes i.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen