Når forskelle gør en forskel – mangfoldighed på kommunale arbejdspladser

8. januar 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 914.14
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
8. januar 2010
 

Vedr.: Når forskelle gør en forskel - mangfoldighed på kommunale arbejdspladser

Som afslutning på det personalepolitiske samarbejdsprojekt om "Kultur og mangfoldighed på kommunale arbejdspladser" mellem KL og KTO, er udgivet vedlagte hæfte "Når forskelle gør en forskel"samt et sæt dialogkort: "Dialog om mangfoldighed"

Udgangspunktet for projektet er, at mangfoldighed på mange måder er blevet et vilkår, som de kommunale arbejdspladser må forholde sig til. Behovet for stillingtagen trænger sig bl.a. på med de kommende års store udfordring med at rekruttere kvalificeret personale, og fastholde allerede ansatte.

Det afgørende spørgsmål er, hvordan man får det bedste ud af de forskelle der vil kendetegne enhver personalesammensætning mht. køn, alder etnicitet osv.? En række kommunale arbejdspladser har allerede forholdt sig til spørgsmålet som led i den undersøgelse, der danner baggrund for udvikling af hæftet samt dialogkortene.

Hæftet fokuserer især på, hvad arbejdspladskulturen betyder for mulighederne for at rumme og aktivt drage nytte af mangfoldigheden. Formålet med hæftet er todelt. For det første at opstille klare og enkle begreber om mangfoldighed, og for det andet at styrke ledere og medarbejderes viden om, hvordan indsatsen kan målrettes.

Dialogkortene er tænkt som oplæg til dialog og fælles refleksion på arbejdspladsen i større eller mindre grupper. Det er ikke en forudsætning for brug af dialogkortene, at hæftet er læst forudgående.

Hæftet samt dialogkortene er udsendt til samtlige Hoved-MED i kommunerne.

Yderligere information om projektet samt mulighed for at downloade hæfte som dialogkort kan ske på www.personaleweb.dk/mangfoldighed. I tilfælde af spørgsmål til projektet kan der rettes henvendelse til Dorete Dandanell pr. mail ddl@sckk.dk eller telefon 3318-6977.

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse

Henrik Vittrup