Reviderede løntabeller pr. 1. april 2010

21. januar 2010

Organisationsudsendelse 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1763.37
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
21. januar 2010
 

Vedr.: Reviderede løntabeller pr. 1. april 2010

KTO har tidligere i breve af den 7. og 8. juli 2009 orienteret medlemsorganisationerne om løn- og pensions- tabeller pr. 1. april 2010. Imidlertid medfører protokollaterne om forventet negativ udmøntning fra regule- ringsordningen pr. 1. oktober 2010 indgået mellem henholdsvis KTO og KL og mellem KTO og RLTN den 15. december 2009, at løn- og pensionssatserne bliver anderledes end aftalt ved OK-08. Medlemsorgani- sationerne blev orienteret om indgåelsen af protokollaterne i brev af den 16. december 2009.

Vedlagt fremsendes derfor nye løn- og pensionstabeller pr. 1. april 2010 for den kommunale sektor. Pr. 1. oktober 2010 ændres satserne ikke, det følger af protokollatet.

I den regionale sektor vil satserne pr. 1. oktober 2009 som følge af protokollatet gælde uændret såvel pr. 1. april 2010 som pr. 1. oktober 2010.

Beregning af den samlede procentregulering
Den samlede procentregulering pr. 1. oktober 2009 på KL-området er opgjort til 1,246995. Procentregule- ringen pr. 1.4.2010 på KL-området kan med udgangspunkt i det nye aftalegrundlag beregnes til 1,248812 jf. tabel. Den samlede procentregulering anvendes til at regulere grundbeløbene fastsat i 31.3.2000-niveau.

Procentreguleringen på KL-området pr. 1. april 2010

Procentregulering pr. 1.10.2009   1,246995
Procentregulering pr. 31.3.2008 1,165293  
Aftalt lønstigning 1.4.2010 0,005000  
Procentregulering, aftalt stigning   0,005826
Procentregulering pr. 1.4.2010 inklusiv aftalt lønstigning   1,252821
Reguleringsordning, aftalt udmøntning til generel lønstigning - 0,003200  
Reguleringsprocent, stigning som følge af aftalt udmøntning fra reguleringsordningen   -0,004009
Procentregulering pr. 1.4.2010   1,248812

  

Procentreguleringen pr. 1.4.2010 på RLTN-området er uændret fra pr. 1. oktober 2009, dvs. 1,248979.

Den særlige procentregulering af pensionsgivende løn til tjenestemand
Ifølge § 5, stk. 3 i lønjusteringsaftalerne mellem KTO og henholdsvis KL og RLTN procentreguleres de pensionsgivende grundsatser for tjenestemænd med en særlig procentregulering, hvis størrelse er afhængig af om tjenestemanden pensioneredes før 1. april 2005 eller efter pr. 1. april 2005.

På KL-området vil den særlige procentregulering pr. 1. april 2010 være:

 • 1,279548 for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
 • 1,260668 for tjenestemænd pensioneret efter 1. april 2005.

På RLTN-området vil den særlige procentregulering pr. 1. april 2010 være uændret, det vil sige:

 • 1,279718 for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
 • 1,260835 for tjenestemænd pensioneret efter 1. april 2005.

Løn- og pensionstabeller
Der vedlægges følgende reviderede løn- og pensionstabeller gældende for den kommunale sektor pr. 1. april 2010:

 • Kommunale lønninger pr. 1. april 2010 - Årsløn og månedsløn
 • Kommunale lønninger pr. 1. april 2010 - Timeløn
 • Kommunale lønninger pr. 1. april 2010 - 50 % overarbejdstillæg
 • Kommunale lønninger pr. 1. april 2010 - Overarbejde 150 %
 • Kommunale lønninger pr. 1. april 2010 - Overarbejde 200 %
 • Kommunale lønninger pr. 1. april 2010 - Timeløn (divisor: 1820)
 • Kommunale lønninger pr. 1. april 2010 - Særlige tillæg
 • Kommunale pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2010 - Tjenestemænd
 • Kommunale pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2010 - Ikke-tjenestemænd
 • Udvalgte kommunale pensionsordninger pr. 1.april 2010 - Ikke-tjenestemænd.

For god ordens skyld vedlægges der følgende løn- og pensionstabeller pr. 1. oktober 2009, som fortsat gælder for den regionale sektor pr. 1. april 2010:

 • Regionale lønninger pr. 1. oktober 2009 - Årsløn og månedsløn
 • Regionale lønninger pr. 1. oktober 2009 - Timeløn
 • Regionale lønninger pr. 1. oktober 2009 - 50 % overarbejdstillæg
 • Regionale lønninger pr. 1. oktober 2009 - Overarbejde 150 %
 • Regionale lønninger pr. 1. oktober 2009 - Overarbejde 200 %
 • Regionale lønninger pr. 1. oktober 2009 - Timeløn (divisor: 1820)
 • Regionale lønninger pr. 1. oktober 2009 - Særlige tillæg
 • Regionale pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2009 - Tjenestemænd
 • Regionale pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2009 - Ikke-tjenestemænd
 • Udvalgte regionale pensionsordninger pr. 1. oktober 2009 - Ikke-tjenestemænd.

Månedsløn for EGU-elever
Månedslønnen for EGU-elever reguleres med den samlede procentregulering for henholdsvis den kommunale og den regionale sektor.

På KL-området stiger månedslønnen fra 7.483,44 kr. pr. 1. oktober 2009 til 7.494,35 kr. pr. 1. april 2010.

På RLTN-området er månedslønnen uændret 7.495,35 kr. pr. 1. april 2010.

Løn- og pensionstabellerne vil også kunne findes på KTO's hjemmeside . Løntabeller i excelformat vil blive lagt på hjemmesiden snarest.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen