Gør effekten synlig ved ledelse af mangfoldighed

22. januar 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1522.100
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
22. januar 2010
 

Vedr.: Gør effekten synlig ved ledelse af mangfoldighed

 

På den personalepolitiske messe i Bella Centeret den 12. januar 2010 blev der præsenteret et nyt koncept til at arbejde strategisk og målrettet med mangfoldighed. Resultatorienteret ledelse af mangfoldighed (RoLM) hedder det nye koncept, og giver mulighed for at  opgøre effekterne ved ledelse af mangfoldighed.

Det personalepolitiske projekt om "Opgørelse af effekter ved ledelse af mangfoldighed" er gennemført i samarbejde mellem KL og KTO og udviklet i samarbejde med en række kommuner. RoLM er resultatet af udviklingsarbejdet, og kan tages i brug på www.personaleweb.dk/rolm.

Vedlagte folder "Hvad er jeres mangfoldighedsafkast?" præsenterer en summarisk gennemgang af, hvordan kommunerne med brug af RoLM kan arbejde resultatorienteret med ledelse af mangfoldighed. Folderen er tænkt som en manual til støtte for kommunernes proces med dels at udvælge mangfoldighedsindsatser, og dels måle effekterne af indsatsen. 

RoLM tilbyder et sammenhængende metodeapparat med en samling af værktøjer, procesbeskrivelser og illustrative eksempler. Uanset hvor meget den enkelte kommune allerede har arbejdet med mangfoldighed, er det ambitionen, at RoLM kan bidrage med ny inspiration. Det er forventningen, at mange kommuner vil være interesseret i at få dokumentation for, at mangfoldighed kan betale sig.

Konkrete erfaringer er en værdifuld inspirationskilde, og der kan derfor findes forskellige eksempler på RoLM-sitet. For at få flere kommunale erfaringer med anvendelse af opgørelsesmetoden, er der netop sat gang i et opfølgningsprojekt, hvor fire kommuner har valgt at gennemføre testforløb. Erfaringer fra testforløbene skal bidrage til kvalitetsudvikling af værktøjets brugerflade m.v., men også samles som proceserfaringer andre kan få glæde af.

Yderligere eksemplarer af folderen kan hentes elektronisk på www.personaleweb.dk/ rolm. I tilfælde af spørgsmål til projektet kan de rettes til Henrik Vittrup, hv@kto.dk eller på telefon 3347-0614.

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse

Henrik Vittrup