Materialer fra konferencen: ”Bag om stjerne – konference om EF-domstolen som regelsætter”

22. januar 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1692.112
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
22. januar 2010
 

Vedr.: Materialer fra konferencen: "Bag om stjerne - konference om EF-domstolen som regelsætter"


Den 2. december 2009 afholdt KL, Danske Regioner og KTO konferencen i Dansk Designcenter. En række førende eksperter leverede analyser og vurderinger af de konsekvenser afgørelser fra EU-domstolen samt direktiver har for aftale- og overenskomstindgåelsen.

De enkelte indlæg fra oplægsholderne er nu tilgængelig på www.personaleweb.dk/ efdomstolen.

I tilfælde af spørgsmål kan der rettes henvendelse til Henrik Vittrup pr. mail hv@kto.dk eller telefon 3347-0614.

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse

Henrik Vittrup