Temamøde om undersøgelsesresultater om bl.a. anvendelse af en række arbejdstidsaftaler på kommunale og regionale arbejdspladser

4. februar 2010
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2119.3
HW/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
4. februar 2010
 

Vedr.: Temamøde om undersøgelsesresultater om bl.a. anvendelse af en række arbejdstidsaftaler på kommunale og regionale arbejdspladser

Temamødet den 12. marts 2010 afholdes hos

Dansk Design Center, H. C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V. fra kl. 9.00-12.00

Pris for deltagelse på temamødet er ca. 450 kr. pr. person. Faktura vil blive fremsendt umiddelbart efter temamødet. Ved afbud må påregnes at skulle betale deltagergebyr, selv­om der ikke deltages på temamødet.

Der er på forhånd reserveret pladser til KTO’s bestyrelse og KTO-BS. Organisationerne kan herudover samlet tilmelde 1-2 deltagere. Er der ønske om deltagelse af flere personer bedes dette anført særskilt, og vil blive tilgodeset, såfremt der er ledige plader.

Organisationens tilmelding af deltagere kan ske på vedlagte eller via e-mail til jb@kto.dk. Tilmeldingen bedes være KTO i hænde senest mandag den 1. marts 2010.tilmeldingsblanket

Program for temamødet:

Kl. 9.00          Ankomst

Kl. 9.30          Præsentation af undersøgelsens resultater

                      v. manager Andreas Nikolajsen, Deloitte

Kl. 12.00        Afslutning.

Baggrunden for temamødet er den netop afsluttede undersøgelse om anvendelse mv. af en række arbejdstidsaftaler på kommunale og regionale arbejdspladser. Projektet er gennemført i samarbejde mellem KTO og henholdsvis KL og Danske Regioner, og formålet med undersøgelsen har været at afdække kendskabet, anvendelsen, formål og barrierer relateret til brugen af en række arbejdstidsaftaler, som giver mulighed for lokalt at øge arbejdsudbuddet og sikre en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet.

Følgende aftaler indgår i undersøgelsen:

  • Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsregler, samt lokale arbejdstidsaftaler.
  • Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal.
  • Aftaler om plustid.
  • Aftale om konvertering af ulempetillæg.
  • Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster.
  • Udbetaling af over-/merarbejde samt særydelser kontra afspadsering, jf. KTO-forliget 1999.

Undersøgelserne er baseret på et ganske omfattende både kvalitativt og kvantitativt materiale.

Medlemsorganisationerne vil indenfor kort tid få fremsendt de omfattende undersøgelsesresultater, som samtidig også vil blive tilgængelige på KTO’s hjemmeside.

Undersøgelsen er for parterne foretaget af konsulentfirmaet Deloitte.

Mødet vil blive tilrettelagt, så der bliver plads til spørgsmål/svar under præsentationen, samt indlagt en kaffepause undervejs.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld