Lønstatistikaftalerne på KL- og RLTN- områderne

8. februar 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 20042
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
8. februar 2010
 

Vedr.: Lønstatistikaftalerne på KL- og RLTN- områderne

 

I relation til aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger aftalte KTO med RLTN ved OK-08 en forhandlerstatistik, som skal sikre, at det udarbejdede statistikgrundlag bliver målrettet det forhandlings- niveau, hvor forhandlingen gennemføres (KTO/RLTN-forliget 2008 pkt. 1.3).

På det kommunale område var det ved OK-08 ikke muligt for KTO at komme igennem med en lignende aftale med KL. I stedet aftalte KL og KTO, at parterne skal undersøge mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale (KTO/KL-forliget 2008 pkt. 1.3). Gennemførelsen af undersøgelsen er forsinket i forhold til det forudsatte på forligsindgåelsestidspunktet. KTO står nu for at skulle påbegynde undersøg- elsesarbejdet sammen med KL og Sundhedskartellet.

Som forberedelse til dette undersøgelsesarbejde bedes KTO's medlemsorganisationer derfor så vidt muligt på baggrund af organisationens erfaringer med de 2 aftaler besvare nedenstående spørgsmål:

1.   Er organisationen tilfreds med selve aftalen på KL-området? - hvis nej, hvorfor ikke?

2.   Overholdes aftalen på KL-området? - hvis nej, hvorfor ikke?

3.   Er organisationen tilfreds med selve aftalen på RLTN-området? - hvis nej, hvorfor ikke?

4.   Overholdes aftalen på RLTN-området? - hvis nej, hvorfor ikke?

5.   Eventuelle øvrige bemærkninger?

Besvarelsen af spørgsmålene på vedlagte side bedes være sekretariatet i hænde senest mandag den 1. marts 2010 (att. Lone Jensen, lsj@kto.dk).

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Vibeke Pedersen, KTO's sekretariat, tlf. 3347-0616.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen