Transportgodtgørelsessatser pr. 1. januar 2010

12. februar 2010
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 304.25
TC
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
12. februar 2010
 

Vedr.: Transportgodtgørelsessatser pr. 1. januar 2010

Pr. 1. januar 2010 er satserne for transportgodtgørelse, jf. aftale mellem KL, Amtsrådsforeningen og KTO om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser, videreført uændret i forhold til niveauet i 2009, bortset fra satsen for godtgørelse for benyttelse af egen knallert eller cykel – jf. nedenfor.

Biler og motorcykler 

Godkendt kørsel, jf. § 4:                     1,90 kr.

Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km, jf. § 5                       3,56 kr.
Udover 20.000 km., jf. § 5                   1,90 kr.

Bil med anhænger 

Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km., jf. § 6                       3,94 kr.
Over 20.000 km., jf. § 6                       2,28 kr.

Knallerter og cykler 

Der er ikke længere noget maksimum pr. år for cykelgodtgørelse. Satsen vil fremover blive reguleret efter forbrugerprisindekset.

Godtgørelse pr. km., jf. § 8:                 0,48 kr. (fra 0,40 kr. dvs. en stigning på 8 øre)

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Thomas Christensen