Underskrevet aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne, der overgår til ansættelse i en region som led i regionens overtagelse af driften af en kommunal social institution, der er omfattet af gyldighedsområdet for servicelovens § 186 (”kan-institutioner”)

16. februar 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1161.156
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
16. februar 2010
 

Vedr.: Underskrevet aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne, der overgår til ansættelse i en region som led i regionens overtagelse af driften af en kommunal social institu- tion, der er omfattet af gyldighedsområdet for servicelovens § 186 ("kan-institutioner")

 

Vedlagt fremsendes underskrevet aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne, der overgår til ansættelse i en region som led i regionens overtagelse af driften af en kommunal social institution, der er omfattet af gyldighedsområdet for servicelovens § 186.

Aftalen er med få redaktionelle forskelle identisk med den tilsvarende aftale på KL-området, hvorfor der henvises til gennemgangen heraf i KTO's medlemsorganisationsudsendelse af 12. februar 2009.

I forhold til KL-aftalepakken om "kan-institutioner" skal det dog bemærkes, at der - i lyset af, at det ikke på nuværende tidspunkt vides, om der overhovedet vil ske tilbageførsel til en region i indeværende aftaleperiode - har været enighed om, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes en skabelon til brug for organisationernes tilpasningsforhandlinger.

RLTN har i forbindelse med fremsendelsen af aftalen forpligtet sig til, med udgangspunkt i principperne i vedlagte aftale, at KTO og RLTN sammen udarbejder en skabelon, når/hvis det bliver aktuelt. Fremsendelsesbrevet vedlægges.

På baggrund af, at der p.t. ikke udarbejdes en skabelon til brug for organisationernes tilpasningsforhandling- er, har RLTN foretrukket at tilkendegive i fremsendelsesskrivelsen, hvordan der i tilpasningsaftalerne vil skulle forholdes til forlodsfinansiering til lokal løndannelse og udmøntningsgaranti, frem for at skrive det ind i selve aftalen.

 

Med venlig hilsen

Henrik Würtzenfeld

Henrik Højrup Hansen